VERPURA Умови Договору

Предмет договору та укладання договору

Компанія Verpura GmbH (надалі «Підрядник»), розробила програмне забезпечення Verpura для малих і середніх підприємств. Цей продукт доступний у різних комплектаціях. Підрядник надає доступ Замовникові до програмного забезпечення. Його встановлення на комп’ютері Замовника не є необхідним. Використання усіх функцій Verpura можливе через Інтернет (для цього необхідне під’єднання до Інтернету). Замовник отримує обумовлену кількість облікових записів або може самостійно створювати додаткові облікові записи. Кожний обліковий запис надають за окрему плату. Договір вважають укладеним при замовленні Замовником облікового запису користувача за допомогою Веб-формуляра, електронної пошти, форми зворотнього зв'язку із Підрядником або форми-замовлення. Підтвердження буде вислано Замовнику електронною поштою. Додаткові умови договору потрібно узгодити з Підрядником та затвердити письмово.

Пробні облікові записи

Пробні облікові записи Підрядник надає безкоштовно на обмежений випробувальний період. Після випробувального періоду їх можна перетворити на постійні платні облікові записи.

Доставка та гарантія

Створення облікових записів для замовленого пакету програмного забезпечення відбувається найпізніше через 14 днів після прийняття Підрядником замовлення. Замовники пакетів Business та Premium можуть звертатися з питань доступу та обслуговування на гарячу телефону лінію. Усі користувачі можуть задавати питання за допомогою Веб-формуляра та електронної пошти. Відповідальність Підрядника за можливу втрату даних Замовника є обмеженою у випадку грубої неуважності Замовника.

Термін дії договору

Якщо не обумовлено інше, договір укладають на необмежений термін. Його можна розірвати після закінчення обумовленого мінімального терміну, а надалі — наприкінці кожного календарного місяця за письмовим повідомленням за один місяць до дати розірвання угоди. Обумовлена договором мінімальна тривалість становить 6 місяців і розпочинається з моменту створення облікового запису та повідомлення про це Замовника. Сторони договору можуть передчасно розірвати договір при виникненні вагомих підстав без необхідності завчасного попередження та із негайним набуттям чинності. Такими вагомими підставами можуть бути:

  • відкриття щодо майна іншого партнера справи про неплатоспроможність чи процедури стягнення заборгованості або відмова у відкритті такої справи через відсутність майна;
  • істотні порушення умов договору, особливо за протермінування термінів оплати чи незабезпечення Підрядником замовлених користувачем послуг упродовж трьох тижнів;
  • зловживання обліковим записом та доступом до програмного забезпечення Verpura.

Підрядник залишає за собою право розірвати угоду у будь-який момент часу; при цьому облікові записи Замовника та доступ до програмного забезпечення Verpura зберігаються впродовж одного місяця або ж Підрядник мусить передати Замовникові усі його дані, збережені на сервері.

Плата за користування

За використання програмного забезпечення та відповідних послуг і продуктів стягують щомісячну плату відповідно до цінника. Підрядник гарантує незмінність поточних цін упродовж 6 місяців. Після закінчення цього терміну Підрядник залишає за собою право змінювати ціни шляхом переукладання договору. Замовник отримує інформацію про зміну цін письмово або електронною поштою. Якщо Замовник не заперечує проти змін упродовж двох тижнів після отримання повідомлення, нові ціни стають чинними для наявного договору до зазначеного Підрядником моменту часу. Якщо Замовник заперечить у письмовій формі проти змін протягом 2 тижнів з моменту отримання попередження про зміну цін, договір втрачає силу через 3 місяці, відрахованих з моменту надходження повідомлення про зміну цін до останнього дня місяця.
Замовник повинен розуміти значення та наслідки своїх дій щодо змін цін. Якщо користувач не згоден лише із частиною змін — наприклад із тими, які стосуються лише одного додаткового пакету, то дія договору буде припинена лише у цій частині, а всі інші умови договору залишаються чинні. Оплата за користування необхідна для подальшого розвитку програмного забезпечення Verpura, а також для надавання технічної підтримки за допомогою гарячої лінії. Усі зазначені ціни вказані без податку на додану вартість (ПДВ).
Виставлені Підрядником рахунки потрібно оплатити впродовж 14 днів від дати створення рахунків. Оплату необхідно перерахувати на вказаний у квитанції банківський рахунок у спосіб, який дозволяє однозначно ідентифікувати платника та предмет оплати. Вартість переказу (наприклад, комісію банку) оплачує Замовник.
За несвоєчасної оплати або у разі витрат за судовими позовами застосовують §1333 ABGB. Замовник не має права на зустрічний позов проти Підрядника, окрім у випадку неплатоспроможності Підрядника, а також у тих випадках, коли зустрічний позов має правовий та сутнісний зв’язок із зобов’язаннями Замовника чи коли таке право визнане у судовому порядку.

Системні вимоги до пристроїв Замовника

Замовник повинен подбати про доступ до Інтернету для використання послуг онлайн. Окрім того, Замовник несе відповідальність за справність свого обладнання (ПК, планшетів, смартфонів) та оновлення програмного забезпечення для використання Інтернету (веб-браузера).

Захист та безпека даних

Підрядник зобов’язується не передавати жодні дані третім особам, гарантує їхній захист від зловживань та надійне зберігання. Після закінчення терміну договору всі дані Замовника, що залишилися на сервері, будуть видалені. За додаткову оплату Підрядник може передати Замовнику всі його дані.

Зміна послуг

Зміна послуг компанії Verpura, як-от оновлення та удосконалення, є безкоштовною для Замовника і не має жодного впливу на предмет договору.

Доступність

Підрядник гарантує доступність обумовлених послуг на 99% упродовж календарного року (тиждень означає: понеділок-неділя, 0-24 год.). Це складає можливих 3,7 дні непрацездатності на рік. У випадку більшого сумарного часу несправності продукту Підрядник зменшує оплату пропорційно до додаткового часу несправності. Жодні інші претензії на відшкодування збитків Підрядник не розглядає.

Підсудність та інше

У разі виникнення спорів щодо цього Договору обидві сторони погоджуються на виняткову юрисдикцію компетентного суду в м. Лінці, що в Австрії. Ця Угода підпадає лише під законодавство Австрії. Конвенцію Прав споживачів ООН застосовувати не можна. Зміни або доповнення до цієї Угоди повинні бути в письмовій формі. Якщо одне або декілька положень цієї Угоди стануть нечинними або такими, які не можна виконати, це не впливає на чинність решти угоди. Нечинні положення буде замінено найбільш прийнятними для обох сторін положеннями.