Formoni pakon e juaj optimale - zgjedhni nga tre normat e sheshta dhe opsionet tona 'paguaj-për-përdorim'. Gjithashtu ju mund të kombinoni normat e sheshta me 'paguaj-për-përdorim'.

schonabEN 

Moduli

Start-Up 

Biznes

Premium 

ERP X X X
CRM

 X

X X
OFFICE - X/office365small X/office365small
Faturat X (pa nënshkrim digjital) X X
Ofertat X X X
E-mail X X X
Buletini - X X
Paratë e imëta / Ditari i udhëtimit - X X
Menaxhimi i skedarëve të tërë kompanisë 10 GB 50 GB 100 GB
Menaxhimi i skedarëve personal - 5 GB 10 GB
Çmimi/ Muaj llogaria e parë* Euro 19,90 Euro 49,90 Euro 79,90
Çmimi/ Muaj llogaria shtesë*

-

Euro 29,90 Euro 19,90

 

 

Verpura Start Up Flat është projektuar posaçërisht për bizneset e vogla. Ajo është në dispozicion për 19,90 Euro në muaj dhe qasjet shtesë nuk janë të mundshme. Kjo pako përfshin menaxhimin e mallrave (ERP), menaxhimin e kontakteve (CRM), faturimin, paraqitjen e propozimeve, regjistrimin e dokumenteve, menaxhimin e projektit dhe shumë më tepër. Këtu ofrohet një mbështetje me e-mail. Ndërsa biznesi juaj rritet, kjo qasje mund të përditësohet me shtesa më të vlefshme. Kjo qasje nuk mund të kombinohet me qasjen paguaj-për-përdorim. Si opsion, mund të regjistrohen edhe më shumë shënime për ruajtje. Verpura Start Up Flat përfshin vetëm një menaxhim të skedarëve në tërë kompaninë, meqë nuk ka mundësi të qasjeve shtesë ku një menaxhim i skedarëve personal do të kishte kuptim.

 

Verpura Business Flat është projektuar për kompanitë me deri në 5 qasje. Qasja e parë është në dispozicion për 49,90 € në muaj. Qasjet tjera shtesë janë në dispozicion për 29,90 euro në muaj. Kjo pako mund të kombinohet me qasjen paguaj- për-përdorim. Ndryshe nga Verpura Start Up, kjo përfshin funksionalitetet e mëposhtme: nënshkrimin digjital me Kartën Qytetare, përpunimin e tekstit (Office365 opsionale), tabela (Office365 opsionale), prezantime (Office365 opsionale), kalendar të përbashkët (Office365 opsionale), buletinin, menaxhimin e dosjeve personale dhe të tërë kompanisë. Gjithashtu përfshin mbështetjen me e-mail dhe një linjë telefonike shërbimi që mund të zgjasë deri në 20 minuta, nga 08:00 deri 17:00, nga e hëna deri të premten. Ju lutemi na kontaktoni për të regjistruar Verpura direkt me Office 365. Ju gjithashtu mund të integroni llogaritë ekzistuese Office 365 ose llogartë e përvetësuara përmes partnerëve të tjerë në Verpura.

 

Verpura Premium Flat është e projektuar për bizneset me deri në 19 pika të qasjeve, dhe mund të personalizohet për të plotësuar nevojat e biznesit. Qasja e parë është në dispozicion për 79,90 euro në muaj. Qasjet shtesë ofrohen për 19,90 Euro në muaj. Përveç Verpura Business, ajo përfshin një regjistrim tre orësh. Ju lutemi na kontaktoni për të regjistruar Verpura direkt me Office 365. Ju gjithashtu mund të integroni qasjet ekzistuese Office 365 të përvetësuara përmes partnerëve të tjerë në Verpura.

Numri i llogarive shtesë për punonjësit tuaj mund të rritet ose zvogëlohet çdo muaj.

* Të gjitha çmimet janë të deklaruara pa tatime. Për klientët brenda Bashkimit Evropian dhe jashtë Austrisë, fatura është përpiluar në përputhje me rregullën e tatimit kthyes pa TVSH.

 

Krahasimi 1 përdorues (EPU)

 

Euro (ca.-Çmimi)

Zgjidhja e pranuar

VERPURA

Programet:

   

ERP-zgjidhje për 1 përdorues

Euro 500,00 *

Euro 19,90 **

CRM

Euro 200,00 *

e përfshirë

Hapësira e të dhënave online (10 GB)

Euro 10,00 në vit

e përfshirë

Kontabilimet

Euro 200,00

e përfshirë

Ditari i udhëtimit Online (1 automjet)

Euro 100,00

e përfshirë
Sistemi Operativ Windows Euro 100,00 nuk është e nevojshme
Sistemi i ruajtjes së të dhënave (Harduer  dhe Softuer) Euro 200,00 e përfshirë
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) Euro 262,00 në vit e përfshirë
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar Euro 1572,00 Euro 238,80
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar Euro 1870,00 Euro 716,40
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar Euro 2430,00 Euro 1194,00

 

*) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë.

**) VERPURA Start-Up 19,90 EUR

 

 

 

Krahasimi 5 përdorues

 

Euro (ca.-Çmimi)

Zgjidhja e pranuar

VERPURA

Serveri:

 

 

Hardueri i Serverit

Euro 1.000,00

e përfshirë

Hapësira e të dhënave online (75 GB)

Euro 75,00 në vit

e përfshirë

Kontabilimet

Euro 200,00

e përfshirë

Ditari i udhëtimit Online (2 automjete)

Euro 200,00

e përfshirë

Sistemet Operative të licensuara:

Windows Server

Exchange Server

 

Euro 800,00

Euro 500,00

 

nuk është e nevojshme

nuk është e nevojshme

Furnizimi i pandërprerë me energji

Euro 500,00

e përfshirë

Sistemi i ruajtjes së të dhënave (Harduer dhe Softuer)

Euro 500,00

e përfshirë

Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore)

Euro 755,00

e përfshirë

Energjia:

 

 

Ca. 1 KW*24 orë*365 Ditë*18 Cent

Euro 1.576,80* në vit

e përfshirë

SHUMA

Euro 6.106,80

e përfshirë

Programet:

 

 

ERP-zgjidhja për 5 persona

Euro 2.400,00 ** njëherë

Euro 169,50 *** në muaj

Sistemi Operativ i Windows ca. 100 EUR * 5 Euro 500,00 nuk është e nevojshme

Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore)

Euro 580,00 e përfshirë

Shuma e klientëve

Euro 3.480,00 Euro 169,50
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar Euro 9.586,80 Euro 2.034,00
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar Euro 15.380,40 Euro 6.102,00
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar Euro 21.1,204,00 Euro 10.170,00

 

*) 1 KW e energjisë elektrike përbëhet nga rreth 200 vat server, 100 vat sistem rezervë, 100 vat furnizim me energji te pashkëputshme, 100 vat monitor, 500 vat sistem të ftohjes.

**) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë.

***) VERPURA Business Qasje fillestare 49.90 Euro + 4 hyrje shtesë në 29.90 Euro rezulton në 119.6 Euro dhe në total 169.50 Euro.

 

 

 

Krahasimi 10 përdorues

 

Euro (ca.-Çmimi)

Zgjidhja e pranuar

VERPURA

Serveri:

 

 

Hardueri i Serverit

Euro 2.000,00

e përfshirë

Hapësira e të dhënave online (200 GB)

Euro 200,00 në vit

e përfshirë

Kontabilimet

Euro 200,00

e përfshirë

Ditari i udhëtimit Online (3 automjete)

Euro 300,00

e përfshirë

 

Sistemet Operative të licensuara:

Windows Server

Exchange Server

 

 

Euro 1.200,00

Euro 1.000,00

 

nuk është e nevojshme

nuk është e nevojshme

 

Furnizimi i pandërprerë me energji

Euro 500,00

e përfshirë

Sistemi i ruajtjes së të dhënave

Euro 500,00

e përfshirë

Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) Euro 1.180,00 e përfshirë

Energjia:

   

Ca. 1 KW*24 orë*365 Ditë*18 Cent

Euro 1.576,80* në vit

e përfshirë

SHUMA

Euro 8.656,80

e përfshirë

Programet:

   

ERP-zgjidhja për 10 persona

Euro 4.500,00 ** njëherë

Euro 259,00 *** në muaj

Sistemi Operativ i Windows ca. 100 EUR * 5 Euro 1.000,00 nuk është e nevojshme
Përditësimet (20% të kostos së licencës vjetore) Euro 1.100,00 e përfshirë
Shuma e klientëve Euro 6.600,00 Euro 259,00
Shuma totale për përdorim 1 vjeçar Euro 15.256,00 Euro 3.108,00
Shuma totale për përdorim 3 vjeçar Euro 22.849,60 Euro 9.324,00
Shuma totale për përdorim 5 vjeçar Euro 30.563,20 Euro 15.540,00

 

*) 1 KW e energjisë elektrike përbëhet nga rreth 200 vat server, 100 vat sistem rezervë, 100 vat furnizim me energji të pashkëputshme, 100 vat monitor, 500 vat sistem të ftohjes Ju lutem vini re se në zgjidhjen konvencionale NUK përfshihen përditësime- këto mund të jenë deri në 50% të vlerës së blerjes.

**) Një krahasim i drejtpërdrejtë është shumë i vështirë për shkak të specifikave të ndryshme të programit. Këto çmime janë të bazuara në ofertat e konkurrentëve tanë, të cilat sipas kërkesës, mund t'ua dërgojmë.

***) VERPURA Premium qasja e parë 79,90 Euro + 9 hyrje shtesë në 19,90 Euro = 259,00 Euro