Список справ

Список справ використовують для розподілу завдань між контактними особами. Завдання поділяють на незавершені та виконані. Кожне завдання можна доручити окремій особі або всій компанії. У Verpura це визначають за допомогою дій. Кожна дія може бути завданням, зацікавленням, властивістю і т.ін. контактної особи. Можна виділити контактних осіб із певними ознаками, щоб поширити серед них інформацію, яка буде корисною саме їм. Кожне завдання має дату виконання; у бізнесі важливо робити все вчасно, а тому Ви можете дуже просто створити нагадування, наприклад, за шість місяців до терміну виконання.

Детальніше ...

Контакти

Контакти — це компанії, організації, приватні особи тощо. Їх поділяють на зацікавлених осіб, клієнтів, постачальників, клієнтів та постачальників тощо. Для контактів можна зберігати багато інформації — наприклад, такі додаткові файли, як зображення. Багато інших даних з інших модулів Verpura стосуються контакту чи контактної особи і приписані до них. Одному контакту можна призначити багато контактних осіб. Контактними особами можуть бути, наприклад, співробітники компанії. Серед них можна виокремити основну контактну особу. При створенні групових розсилок або експорту даних для відправлення програма спершу зчитує дані контактної особи, а якщо вони недоступні, то підставляє дані контакту.

Контактна особа

Контактні особи — центральна ланка в управлінні контактами. Кожна контактна особа приписана до певного контакту, але контакт може мати кількох контактних осіб. Для приватних осіб поняття контакту та контактної особи є рівнозначними. Для кожної контактної особи можна створити інформаційні поля про, наприклад, характеристики, інтереси, контактні дані (електронну пошту, телефон, факс, зустрічі і т.д.). Такі поля є довільними до наповнення, а їх кількість необмежена. Якщо для контактної особи не вказати жодних контактних даних, то при груповій розсилці чи при експорті інформація буде автоматично взята з відповідного контакту. Взаємодія з Facebook, Xing і LinkedIn у процесі розроблення.

Завдання

Список справ може бути використаний для призначення завдань. Завдання відразу призначаються контактній особі. Вони можуть бути відкритими або виконаними. Завдання може бути призначене окремій людині або всій компанії. Це реалізується через дії в Verpura. Отож дія може бути завданням, вимогою, властивістю і т.д. контактної особи. Ви можете відфільтрувати контактних осіб по завданнях, щоб наприклад поширювати лише корисну інформацію для цільової групи осіб. Завдання також має дату - у бізнесі дуже важливо підтримувати контакти - у такому випадку дуже просто створити нагадування, наприклад, за шість місяців.

Розсилка новин, або групова розсилка

Розсилка новин, або групова розсилка — це модуль, за допомогою якого Ви легко відправлятимете персоналізовані і відформатовані листи певним групам осіб. Ці групи можна формувати за допомогою фільтрів за типом контактів (клієнти, зацікавлені, постачальники, працівники і т.д.), за територією (країни, поштові індекси), а також певними ознаками (інтереси, останній контакт і т.д.). Можна спостерігати за процесом відправлення, здійснюваним власним поштовим сервером Verpura. Потрібні дані також можна експортувати в CSV, XLS, XML і PDF формати для подальшого створення та відправлення персоналізованих повідомлень за допомогою інших програм. Під персоналізованим листом розуміємо лист із особистим зверненням, званням, ім'ям та прізвищем, що буде висланий якомога відповіднішій цільовій групі.