Список справ

Список справ використовують для розподілу завдань між контактними особами. Завдання поділяють на незавершені та виконані. Кожне завдання можна доручити окремій особі або всій компанії. У Verpura це визначають за допомогою дій. Кожна дія може бути завданням, зацікавленням, властивістю і т.ін. контактної особи. Можна виділити контактних осіб із певними ознаками, щоб поширити серед них інформацію, яка буде корисною саме їм. Кожне завдання має дату виконання; у бізнесі важливо робити все вчасно, а тому Ви можете дуже просто створити нагадування, наприклад, за шість місяців до терміну виконання.

Детальніше ...