watch
video

Послуги

За допомогою цієї опції Ви можете вносити послуги до пропозиції, рахунка-фактури, кредитної ноти, проекту і т.д. Бронювання часу – це послуга, пов'язана з початком і кінцем. До послуги можна внести часову ставку. У бронюванні часу або внесеній послузі може бути поданий перелік наданих послуг. Послуга може бути також частиною.

Послуги можна переглядати, змінювати або додавати в меню [Проекти] - [Послуги]:

leistung

Малюнок: Огляд послуг

Підказка: майже у всіх таблицях у Verpura можна здійснювати пошук за допомогою поля пошуку. Зауважте, що Verpura відображає також часткові збіги — це означає, що рядок таблиці зі словом "Mustermann" буде знайдений пошуком за ключовими словами "Muster", "mann" або "usterma".

suchfeld

Малюнок: Розширений пошук

Натисканням на "Розширений пошук" можна обмежити пошук лише серед певних стовпців таблиці. Вибір кількох стовпців можливий за допомогою клавіші Control (Ctrl).

Можна також упорядкувати таблицю за значеннями котрогось із стовпців натисканням на відповідний заголовок. При першому натисканні таблиця буде впорядкована за зростанням значень у вибраному стовпці, при другому — за спаданням.

sortierung

Малюнок: Заголовки колонки

Останній рядок таблиці дає можливість експортувати її вміст у CVS, Excel, XML або PDF формати. Ці файли можна потім, наприклад, імпортувати в інші програми або редагувати в Excel тощо.

export

Малюнок: Експорт даних

У Verpura послуги можна використовувати, наприклад, щоб вказати у проекті затрачений час, врахувати у рахунку-фактурі час обслуговування, зарезервувати у проект виклик спеціаліста та багато іншого. При цьому за розрахункову одиницю використовують погодинний тариф оплати. Зауважте, що його не можна змінити у рахунках, офертах і т.ін. Собівартість є базою для обчислення власних видатків у звітному кошторисі проектів. Ставки ПДВ можна встановити у [Старт] - [Базові дані]. Якщо Ви вперше заходите у Verpura, ставки ПДВ вже попередньо вказані для Вашої країни. Ви можете вибрати ставку ПДВ тільки із вже занесених ставок ПДВ, але за потреби можете додати нову.

leistung anlegen aendern

Малюнок: Створити або редагувати нову послугу

У вікні редагування показано внутрішній системний номер послуги, а також дату внесення останніх змін до неї. Verpura зберігає протокол усіх змін, отож за потреби можна дізнатися, хто, коли і що саме змінив. Створюючи нову послугу, Ви отримаєте покликання на Інтернет-сторінку міністерства фінансів, де подані правові роз'яснення різних ставок ПДВ. Послугу не можна видалити, поки її використовують. Якщо послугу змінюють, то зміни будуть чинні лише на нові внесені послуги. Зміни не вносять до рахунків, пропозицій, де послугу вже використовували.

На малюнку зліва Ви побачите, як можна додати послугу до оферти за допомогою функції товарного кошика, а малюнок справа показує, як можна внести послугу до рахунка-фактури:

leistung verrechnen

Малюнок: Внести послугу до оферти або рахунка-фактури

Податкові ставки

У Verpura для Вас уже налаштовані стандартні податкові ставки; якщо ж Вам потрібні спеціальні податкові ставки, Ви можете додати їх в меню [Старт] - [Вихідні дані] у вкладці «Податкові ставки»:

Leistung1

Малюнок: Податкові ставки

Натиснувши на лупу справа навпроти спеціальної податкової ставки, Ви зможете її редагувати. За допомогою кнопки «Нова податкова ставка» Ви зможете внести нову податкову ставку.

Вільні послуги

Можна також вносити вільні, тобто одноразові, послуги. Їх можна внести безпосередньо до оферти чи рахунка-фактури. У подальшому з ними відбуватимуться ті самі дії, що й зі звичайними послугами. Єдиною відмінністю є те, що вони не висвітлюються в огляді послуг. Завдяки цьому огляд послуг, вікно планування часу та інше не переповнені записами про одноразові послуги.

Планування часу

З послуги чи проекту можна створити запис про резервування часу:

leistung zeitbuchung

Малюнок: Резервування часу

Окрім того, на стартовій сторінці Verpura є секундомір, а також програма Windows та застосунок Windows 8, які можна завантажити із домашньої сторінки Verpura. Програма Windows та застосунок Windows 8 зберігають дані в буфері, коли нема доступу до Інтернету.

stopwatch

Малюнок: Секундомір

На майбутнє таку функцію будуть підтримувати також застосунки для Android та iOS.