Lista "Todo"

Lista ‘Todo’ mund të përdoret edhe për qëllime tjera përpos caktimit të detyrave. Këto detyra i caktohen njëkohësisht një personi të kontaktit. Detyrat mund të hapen ose të bëhen. Një detyrë mund t'i caktohet një personi ose të gjithë kompanisë. Kjo do të realizohet në veprimet në Verpura. Pra, një veprim mund të jetë një detyrë, një kërkesë dhe cilësi etj. E një personi të kontaktit. Është e arritshme për të filtruar personat e kontaktit në veprim për të shpërndarë për shembull vetëm informacion të dobishëm për një grup të synuar. Një ndërfaqe për Shënime në Office365 është në proces. Një detyrë gjithashtu ka një datë - në procesin e biznesit është shumë e nevojshme për të mbajtur kontakte - në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë për të krijuar një përkujtues për shembull në gjashtë muaj.

Leggi tutto...