verpuracircle 160x240 

 

KOMPANIA

Filozofia jonë korporative:

 

" Ju lutem, a mund të më tregoni se në cilin drejtim duhet të shkoj nga këtu?"

"Kjo varet shumë se ku dëshironi të shkoni", tha Cat.

"Nuk brengosem shumë se ku ..." tha Alice.

"Atëherë nuk ka rëndësi se në cilin drejtim do të shkoni", tha Cat.

(nga Lewis Carrol, “Alice in Wonderland”)


Shtyllat e zhvillimit të një kompanie janë vizioni dhe objektivat e qarta strategjike. Ne duhet të dimë se çfarë duam të arrijmë për të përcaktuar hapat e nevojshëm. Ne nuk duam të bëjmë softuer sa për të thënë, por t’i mbështesim klientët tanë me zgjidhje që japin dobi të veçantë. Madhësia e kompanisë sonë na mundëson që të reagojmë në mënyrë fleksibile ndaj kërkesave të klientit dhe të nxjerrim kërkesat adekuate prej tyre. Afërsia me klientin, përvoja jonë shumëvjeçare dhe njohuritë tona të thella në planifikim dhe zhvillim janë shtyllat tona kryesore mbi të cilat ndërtohet suksesi ynë. Ne e ndërlidhim punën tonë me kënaqësinë e klientit si pjesë e menaxhimit të përhershëm të cilësisë. Fokusi jonë është vendosur në dialogun me klientët tanë. Suksesi ynë bazohet në njohuritë tona të gjera në planifikimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve unike softuerike (sipas nevojave të klientit).

 

office 320x213

 team 207x240