Porositë e klientëve / porositë hyrëse

Moduli i Porosisë së Klientit në Verpura ju jep mundësinë të menaxhoni me lehtësi porositë e klientëve tuaj dhe t'i fshini ato kur përfundojnë.

Ju do të gjeni këtë modul nën [PRODUKTET] - [POROSITË BLERËSE], këtu shfaqet një pasqyrë e të gjitha porosive të klientit që janë në progres. Për të krijuar një porosi të re të klientit, klikoni në butonin "Porosi e re" dhe shkruani klientin që ka bërë këtë porosi, si dhe opsionalisht datën më të largët të liferimit dhe koston e transportit.

Neue Kundenbestellung

Ilustrim: Krijimi i porosisë së re të klientit

Ju pastaj do të ridrejtoheni në pamjen e detajuar të porosisë së re të klientit. Përndryshe, ju mund t’i qaseni pamjes së detajuar të një porosie të klientit duke klikuar në hyrjen përkatëse në tabelën përmbledhëse.

Në pamjen e detajuar të porosive të klientit mund të ndryshoni detajet e porosisë së klientit, si dhe të shtoni mallra që klienti juaj ka kërkuar për këtë porosi. Pasi të keni shtuar të gjitha mallrat e porositura, mund të gjeneroni një konfirmim të porosisë për klientin, të krijoni një fletëdërgesë dhe / ose një ofertë.

Këshillë: Për hir të qartësisë, mos harroni të ndryshoni statusin e porositjes nëse është e nevojshme!

Kundenbestellung

Ilustrim: Pamja e detajuar e një porosie të klientit

Sapo të vendosni statusin e porosisë në "porosia është liferuar/ finalizuar", porosia do të tarifohet dhe mallrat e përfshira do të hiqen nga vERPura menaxhimi i mallrave. Nëse vendosni statusin në "Anuluar" ose "Tjetër", porosia do të arkivohet. Për informacione se si të gjeneroni një faturë nga një porosi lexohet këtu ...

Stoqet

Diagrami në vijim tregon cilat module të Verpura-s ndryshojnë stoqet e produkteve. Në Verpura, stoqet e çdo depoje trajtohen veç e veç. Ndërsa rezerva e çdo produkti dhe deponie llogaritet, depoja është qendra e diagramit. Nëse kompania juaj nuk ka depo të ndryshme ju mund të punoni me një depo qëndrore.

waren
 1. Stoqet e prodhimeve tuaja reduktohen kur krijoni një projekt nga një ofertë dhe selektoni produktin që do të kaloni në projekt:
  projekt aus angebot
 2. Produktet gjithashtu merren nga depoja kur krijoni një faturë nga një ofertë. Nëse anuloni një faturë, produktet kthehen në depo.
 3. Shuma e produkteve në depon tuaj do të reduktohet kur ta regjistroni një produkt në një projekt:
  waren verbuchen
  Nëse anuloni një projekt-faturë, produktet kthehen në depo.
 4. Blerjet dalëse mund të përdoren për të porositur produktet nga furnitorët tuaj dhe për të menaxhuar automatikisht stoqet për produktet e blera. Këto produkte shtohen në depon tuaj kur ta ndryshoni statusin e një blerjeje dalëse në të "përfunduar".
 5. Produktet merren nga depoja kur vendosni statusin e një blerje hyrëse në "dërguar / përfunduar".
 6. Ju mund ta përshtasni stokun e produkteve tuaja në modulin e menaxhimit të produktit të Verpura-s në fushën "Shto ose modifiko nivelin e depos"
  warenverwaltung
  Për të shtuar produkte, shkruani një sasi pozitive në fushën "Sasia", gjersa nëse dëshironi të zvogëloni sasinë e produkteve shënoni një numër negativ.
 7. Nëse bëni një shitje me para të gatshme ose faturë të klientit, produktet gjithashtu merren nga depoja juaj. Nëse anuloni faturën, produktet kthehen në depo.
 8. Gjendja e produkteve në një porosi të liferimitdo të reduktohet kur vendosni statusin në të "liferuar".

Ja një shembull se si një porosi e klientit mund të duket si një skedar PDF. Dizajnet mund të ndryshohen sipas dëshirës tuaj!

Kundenbestellung als PDF

Ilustrim: Porosia e klientit si skedar PDF

Si zgjerim në Verpura ju mund ta përdorni interfejsin nga kompania Sermocore. Sermocore ofron mundësinë që në formë dixhitale të transferohen të gjitha llogaritë (fatura, oferta, porosi, etj.) tek klientët e korporatës. Klientët pastaj mund t'i përdorin këto të dhëna dhe t'i importojnë automatikisht në programin e tyre. Formati i skedarit të kontabilitetit gjithashtu mund të ndryshohet - pikërisht në këtë format, që mbështetet nga kompania e juaj partnere. Kjo veçori është një zgjerim i vERPuras - Na kontaktoni për shtimin e këtij moduli tek përdoruesi juaj.