Parametrat

Nën artikullin e menusë [FILLO] - [VETITË] ju mund të bëni Parametrat për Verpura-n. Në përgjithësi, këtu janë katër artikuj të menusë:

  • [FILLO] ‑ [TË DHËNAT MASTER]:  këtu mund të shkruani të dhënat kryesore të kompanisë suaj.
  • [FILLO] ‑ [REDAKTO PROFILIN]:  këtu mund të ndryshoni të dhënat master të përdoruesit të kyçur aktualisht.
  • [FILLO] ‑ [VETITË]:  këtu mund të specifikohen Parametrat e kompanisë suaj. Ky artikull i menusë gjithashtu mund të fshihet për përdoruesit sipas kërkesës.
  • [FILLO] ‑ [ADMIN]:  me këtë artikull të menusë mund të krijohen përdoruesit e rinj kurse të drejtat e përdoruesve të ndryshohen. Nëse nuk e keni këtë artikull të menusë por dëshironi ta keni, ju lutem na kontaktoni.

Opsionet e parametrave të Verpura-s gjithashtu po zgjerohen vazhdimisht - nëse ju mungon diçka, na kontaktoni. Verpura Premium gjithashtu mund të modifikohet individualisht për ju ose të lidhet me programe tjera në kompaninë tuaj. Gjithashtu këtu mund të ju këshillojmë sipas kërkesës.

einstellungen 1

Ilustrim: Parametrat tuaja vERPura

Në Verpura faturat mund të dërgohen me email. Parametrat bëhen në "Parametrat e E-mailit".

Për të shfrytëzuar maksimumin e ekranit tuaj, ju mund të konfiguroni Verpura-n në mënyrë që menuja të shfaqet vetëm kur klikoni në një logo të vogël Verpura në pjesën e sipërme të majtë. Nëse e keni aktivizuar këtë, duhet të rifreskoni faqen një herë pasi ta keni ruajtur në mënyrë që ndryshimi të hyjë në fuqi.

Tek Kushtet e Pagesës, ju mund të vendosni zbritjet globale dhe preferencat e zbritjeve. Këto vlera pastaj mund të ndryshohen edhe në kontakte, projekte, oferta, etj. Verpura gjithmonë përpiqet të përdor vlerat më të përshtatshme - por ju ende mund t’i ndryshoni ato në faturë.

Kushtet e pagesës

Ekzistojnë disa mënyra për të përcaktuar kushtet e pagesës si data e faturimit, zbritjet, etj.:

Vetitë

Ju mund të përcaktoni parametrat e përgjithshme të kushteve të pagesës tuaj në menunë [Fillo] - [Vetitë] në tabularin "Modalitetet e pagesës":

1 einstellungen

Kontaktet

Përveç kësaj, ju mund të specifikoni mënyra të ndara të pagesave për secilën prej kontakteve tuaja. Për ta bërë këtë, klikoni në një nga kontaktet tuaja në menunë [Kontaktet] - [Pasqyra] dhe hapni tabularin "Kushtet e pagesës":

2 kontakte

Po ashtu, ju këtu mund të specifikoni që një klient do të marrë një zbritje në një kategori të veçantë të produktit. Kushtet e parazgjedhura të pagesës për klientët e rinj janë kushtet nga Parametrat.

Marrëveshjet

Ju keni mundësinë e përcaktimit të zbritjes totale të një oferte duke futur atë në fund të faqes në tabularin "Totali":

angebote

Ju gjithashtu keni opsionin për ta futur një zbritje të ndarë për çdo rresht ofertash:

angebote2

Mos harroni të ruani ndryshimet e çdo rreshti duke klikuar në butonin 'Ruaj' në të djathtë!

Projektet

Ju gjithashtu mund të përshtatni veçoritë e pagesës për çdo projekt. Në menunë [Projektet] - [Pasqyra], klikoni mbi një projekt dhe shkuani ato në tabularin "Veçoritë e pagesës":

3 projekte

Termet dhe kushtet e klientit janë marrë përsipër si kushte të parazgjedhura për projekte të reja.

Parametrat e zbritjes zbatohen në shumën totale të të gjitha faturave të gjeneruara nga ky projekt.

Regjistrimet e projektit

Po ashtu, ju keni opsionin të vendosni një zbritje të ndarë për çdo produkt ose shërbim të regjistruar në projekt:

4 projektbuchungen

Ju keni mundësi për të vendosur ose një përqindje, ose një zbritje fikse. Mos harroni të ruani ndryshimet tuaja me një klikim në ikonën e ruajtjes.

Faturat

Gjatë krijimit të një fature, ju gjithashtu keni mundësi të rregulloni sërish termet e pagesës. Këtë mund ta specifikoni në tabularin "Kufizimet":

5 rechnungen

Parametrat e paracaktuara për faturë merren nga parametrat e projektit në rastin e një fature të projektit, nga parametrat e klientit në rastin e një fature të përsëritur të klientit, dhe nga parametrat e parave të gatshme në rastin e një fature të shitjes me para të gatshme.

Nën opsionin e menusë Finanzonline ju mund të ruani të dhënat e qasjes për shërbimin online të zyrës tatimore. Ky funksionalitet aktualisht punon vetëm në Austri me autoritetet tatimore austriake. Nëse të dhënat janë ruajtur këtu, Verpura mund të dërgojë online kthimin paraprak të TVSH-së direkt në zyrën e taksave. Nëse kjo do të rezultojë në një bilanc të kredisë, mund të kërkohet kthimi i pagesës direkt në internet. Më shumë informacion rreth FinanzOnline mund të gjendet këtu.

Kur krijohet një produkt i ri, është e mundur të gjenerosh një barkod. Tek “Parametrat” ju keni disa variante të ndryshme të kodit për të zgjedhur, me metodat më të zakonshme që janë EAN (Numri Evropian i Artiullit)) dhe UPC (Kodi Universal i Produktit).

einstellungen 2

Ilustrim: Variantet e ndryshme të kodit

Tabulari "Parametrat për Përkujtuesit" është një buton që ju drejton në një faqe tjetër. Këtu mund të bëni Parametrat bazë për përkujtuesit tuaj. Mund të ndryshohet një grejs periudhë e përgjithshme për të gjithë përkujtuesit (afati i fundit), kufiri i shumës ose tarifat individuale dhe teksti për secilin nivel të përkujtuesit. Teksti i përkujtuesit përmban variablat e paraqitura, të cilat nuk duhet të ndryshohen. Një shembull do të ishte "I dashur {EMRI_I PRANUESIT}!". Ndryshuesi "{EMRI_I PRANUESIT}" do të zëvendësohet më vonë në përkujtues me emrin e marrësit! Për secilin përkujtues mund të caktohen përkujtesa dhe shuma të ndryshme. Gjithashtu një përkujtues për përqindjen e shumës është i mundësuar. Këtu duhet të jeni të kujdesshëm që të mos kërkoni më shumë se sa lejohet ligjërisht.

Verpura mbështet katër nivele të përkujtesës - por në nivelin e katërt të përkujtesës bëhet transferimi i të dhënave tek një agjensi përmbaruese.

einstellungen 3

Ilustrim: Parametrat e përkujtesës

Për më tepër, ekziston një pikë "HTML fletë-stili e e-mailit grupor". Verpura mund të dërgoj e-mail të personalizuar në grupe të përcaktuara prej tyre. Dërgimi mund të gjendet nën [KONTAKTET] - [QARKORJA]. Kjo veçori është e disponueshme vetëm në Verpura Business dhe Premium. Fletë-stili përfshin HTML normale. Nëse aftësitë tuaja të IT-së këtu nuk janë të mjaftueshme, ne me kënaqësi do t'ju ndihmojmë. Përsëri, ka disa vend-shënime, të cilat nuk duhet të ndryshohen, kështu që më vonë gjithçka funksionon pa problem - nëse nuk dëshiron të kesh informacion mbi e-mailin e përfunduar, mund ta heqësh vend-shënimin. Këto janë pra dy tekste, sepse teksti i e-mailit grupor shkruhet mes këtyre dyjave.

Në tabularin e ardhshëm mund të përcaktoni një normë standarde kilometrazhi dhe tatimin e shitjes që paguhet për të. Klikoni mbi "Ruaj Parametrat" për të aplikuar ndryshimet! Në parim, vlera ligjore e përcaktuar nga Rregullorja e Shpenzimeve të Udhëtimit të Konfederatës është specifikuar këtu për hyrjet e reja Verpura. Ju gjithashtu mund të pranoni një shumë tjetër. Kjo pastaj mund të ndryshohet edhe në një projekt

Nëse dëshironi të informoheni për mallrat me e-mail, kur një pjesë e caktuar është e nënvleftësuar, ju mund ta përdorni këtë faqe në adresën e e-mailit të përdorur. Nëse nuk doni të merrni ndonjë paralajmërim, thjesht lini këtë fushë të zbrazët ose mos hyni në një kufi më të ulët për mallrat.

Nën "Strategjitë e Çmimit / Kostos" mund të përcaktoni cilat çmime ose kosto janë propozuar kur vendosni mallra. Mallrat që keni në stok mund të kenë çmime të luhatshme të blerjes dhe të shitjes. Këtu mund të vendosni se cilat llogari duhet të përdoren për vlerën e depos suaj. Kjo gjithashtu mund të ketë efekte në koston e projekteve.

einstellungen 4

Ilustrim: Strategjitë Çmimit / Kostos

Për më tepër, intervali i regjistrimit për regjistrimin e kohës mund të ndryshohet, mes 1 dhe 60 minuta. Në varësi të asaj se çfarë keni rënë dakord me klientët tuaj, atëherë llogaritet shumë saktësisht, ose rrumbullakohet përafërsisht.

Ju gjithashtu mund të vendosni tekstin tuaj reklamues për skedarët e gjeneruar PDF. Ky mund të jetë p.sh. një veprim i vazhdueshëm ose njoftim për një ngjarje, e cila do të shfaqet në secilën formë të gjeneruar.

Një tjetër veçori është ngarkimi i logos. Duke ngarkuar logon e kompanisë tuaj, mund të personalizoni standardin e gjeneruar PDF-të me logon tuaj. Por gjithashtu është e mundur që format plotësisht të përshtaten me dizajnin tuaj.

einstellungen 5

Ilustrim: Ngarkimi i logos

Rrjedhimisht, ju do të keni mundësi të përfundoni vitin aktual financiar. Nëse klikoni në "Viti i plotë fiskal" dhe pastaj klikoni në "Po" në anën e mëposhtme të mesazhit të sigurisë, nuk do të mund të postoni transaksione biznesi në vitin e vjetër fiskal. Nëse keni bërë një gabim këtu, ju lutemi na kontaktoni - ne mund ta vendosim atë përsëri.

Ju lutem vini re se transaksionet e mëtejshme të biznesit mund të vendosen përsëri vetëm nga data e fillimit të vitit të ri fiskal - kjo duhet të pasohet pa një boshllëk. Gjithashtu është e mundur që të krijohet një vit fiskal. Këtu mund të caktoni edhe vlerat fillestare për faturat, ofertat, etj. – p.sh. numri i parë i faturës është numri 1001.

Nëse jeni administratori i klientit tuaj dhe keni të drejtë admini, gjithashtu do të shihni një zonë në këtë pikëpamje ku mund të përcaktoni Parametrat e vendit dhe të monedhës për llogarinë tuaj. Siç tregon imazhi i mëposhtëm, të gjitha normat tatimore dhe kategoritë e dokumenteve tuaja, si dhe simboli i monedhës ndryshohen. Para se të ruani Parametrat, do të shihni një mesazh që pyet nëse doni me të vërtetë ta bëni këtë hap.

währung und land einstellungen

Ilustrim: Ndryshimi i monedhës së parametrave të vendit

Në hapin tjetër, mund të ndryshohen modelet e paracaktuara për dokumentet tuaja PDF.

standardvorlagen

Ilustrim: Modifikimi i shablloneve të parazgjedhura

Shënim: Për ta përshtatur pamjen e dokumenteve tuaja me pamjen e kompanisë, mund të ngarkoni logon e kompanisë tuaj tek Parametrat. Nëse dëshironi personalizim të mëtejshëm, të gjitha dokumentet PDF të gjeneruara nga Verpura mund të përshtaten me paraqitjen tuaj individuale. Vetëm na kontaktoni.

Është gjithashtu e mundur që ju t'i personalizoni këta shabllona vetë. Për ta bërë këtë, shko te menuja [FILLO] - [PARAMETRAT] në bllokun [Redakto shabllonat standarde] në faqen e mirëmbajtjes për shabllonat:

Shabllonat ruhen këtu për të gjithë skedarët PDF që mund të gjenerohen në Verpura. Këtu ju keni qasje në shabllonet Verpura Standard dhe në modelet aktuale. Këto mund të ndryshohen këtu dhe kjo gjithashtu mund të testohet menjëherë. Verpura gjeneron skedarët PDF përmes transformimeve XSL. Dizajni mësohet nga Formimi i Objekteve (FO). Më shumë informacion këtu. Përafërsisht, një skedar PDF gjenerohet nga një skedar XML që përmban të dhënat e përdoruesit me një fletë-stili. Gjithashtu ekzistojnë edhe redaktues me pagesë që mund të ndihmojnë me dizajnin. Një redaktor i tillë është p.sh. integruar në www.altova.com/XMLSpy.

xml

Skedari XML me të dhënat e përdoruesit (për shembull të dhënat e faturimit)

+
xml

Skedar XML me pamje(XSL style sheet)

=
pdf

Forma e gjeneruar PDF (p.sh. fatura e përfunduar)

Skedari XML i ngarkesës shihet p.sh. kështu e shkyqur (si shkurtesë):

RechnungXML

Ilustrim: Skedari XML me të dhënat e përdoruesit (shkurtuar)

Skedari i asociuar i fletë-stilit XSL më pas duket si më poshtë (shkurtuar). Kjo përmban referenca të llojit xslvalue-i cili duhet të tregojë se përmbajtja nga skedari i mësipërm XML duhet të futet në këtë pozicion.

xsl

Ilustrim: Data e fletë-stilit XSL të asociuar (shkurtuar)

Prej kësaj gjenerohet forma e përfunduar e PDF-së. Ju mund ta ndryshoni këtë skedar XSL sipas dëshirës dhe testoni ndryshimet para se ta sillni online duke klikuar butonin "Prano shabllonin tuaj". Por, para ndryshimeve duhet ta ruani versionin e fundit të punës në mënyrë që të mund ta ndryshoni përsëri në gjendjen e fundit të punës, në rast të ndonjë ndryshimi të gabuar të bërë joqëllimshëm.

Në fund të parametrave, gjithashtu mund të krijoni bllok-tekstin tuaj personal. Këto tekste pastaj mund të përdoren në kuotat ose faturat në mbititull ose nëntitull. Kjo kursen kohë dhe ju lejon të përdorni gjithmonë të njëjtat tekste pa pasur nevojë t’i shkruani ato në çdo kohë. Për formularët e faturave ose ofertave, mund të kombinohen disa tekste ose tekstet gjithashtu mund të ndryshohen.

RISI: bllok-tekstet standarde

Nën [FILLO] -> [VETITË] në tabularin "Modifiko bllok-tekstin", mund të përcaktoni një bllok-tekst si bllok-tekst të parazgjedhur për kategorinë përkatëse. Për ta bërë këtë, klikoni në bllok-tekstin që dëshironi ta vendosni si bllok-tekst të parazgjedhur dhe kontrolloni kutinë në fund të faqes.

Standardtextblock

Ilustrim: Bllok-teksti standard

Ju lutem vini re se ju mund të selektoni vetëm një bllok-tekst standard për çdo lloj bllok-teksti. Nëse përcaktoni një bllok-tekst si bllok-tekst të parazgjedhur, ky parametër do të mbishkruhet nëse ekziston ndonjë bllok-tekst standard. Teksti i selektuar si bllok-tekst i parazgjedhur pastaj para-shkruhet kur krijohet një faturë si një mbi-tekst ose bllok-tekst standard.

RISI: Tabelat e personalizueshme

Në muajt e fundit kemi investuar përpjekje të konsiderueshme për ta bërë Verpuran edhe më të përshtatshme për ju. Për shkak të kërkesave të ndryshme të përdoruesve që kryesisht kanë lëvizur rreth fushave të caktuara, në disa tabela që janë ose të rëndësishme ose të tepërta për përdoruesit, ne vendosëm që zgjidhja më e mirë do të ishte lejimi i përdoruesve të vendosin se cilat fusha shfaqen në cilat tabela, për të lejuar kështu çdo përdorues të punojë në mënyrë optimale me Verpuran. Ju mund t'i bëni këto parametra për llogarinë tuaj Verpura nën [FILLO] - [VETITË] në kolonën e mesme. Aktualisht këtë përshtatje e kemi implementuar për tri tabela qendrore dhe do t'i shtrijmë këto mundësi në të ardhmen:

Individualisierbare Tabellen

llustrim: Tabelat e personalizueshme

Regjistrimet e projektit dhe linjat e faturimit: Këtu mund të rregullohet pamja e regjistrimeve të projektit dhe linjave të faturimit. Këto tabela mund të gjenden p.sh. në përmbledhjen e regjistrimeve të projekteve, shitjet me para të gatshme, faturat e rregullta të klientëve si dhe dërgimin e faturës. Ju mund të shfaqni ose fshihni kolonat e ndryshme në tabelë për të rregulluar tabelën sipas preferencave tuaja.

Einstellungen Projektbuchungen

Ilustrim: Parametrat e regjistrimeve të projektit

Përveç paraqitjes së tabelave, këtu mund të specifikoni nëse doni të punoni me çmime bruto (p.sh. çmimet duke përfshirë tatimet) ose çmimet neto (p.sh. çmimet pa tatim). Kjo ka ndikim në zbritjet promovuese në Euro. Për shembull malli me çmim neto prej 10 € dhe normë të TVSH-së prej 20% rezulton me çmim bruto prej 12 €.
Nëse parametri "Përdor çmimet neto" është selektuar në Verpura, një zbritje prej 2 € do të zbritet nga çmimi neto, domethënë llogaritja e çmimit bruto do të jetë si më poshtë: 10 € - 2 € rezulton me një çmim neto të reduktuar prej 8 €, duke shtuar TVSH-në rezulton me një çmim bruto të reduktuar prej € 9.60. Nëse, sidoqoftë, është selektuar parametri "Përdor çmimet bruto", zbritja prej 2 € do të zbritet direkt nga çmimi bruto, domethënë rezulton në një çmim të ri bruto prej 12 € - 2 €, kështu që në fund del një çmim prej 9.60 € përfshirë tatimet.

Waren- und Leistungstabellen

Ilustrim: Parametrat në Tabelat e Produkteve dhe të Performancës

Parametrat e Pasqyrës së Produkteve: Këtu mund t'i përshtatni opsionet e paraqitjes të tabelës së përmbledhjes së produkteve që mund ta gjeni në [PRODUKTET] - [PASQYRA]. Ju mund të shfaqni ose fshihni kolonat e ndryshme në tabelë, specifikoni sa elemente duhet të shfaqen për faqe dhe vendosni gjatësinë e tekstit nga të cilat fusha të tilla si "etiketa" ose "shënime" janë shkurtuar.

Einstellungen Waren Übersicht

Ilustrim: Parametrat e pasqyrës së produkteve

Pasqyra e të dhënave master duket si kjo:

stammdaten 1

Ilustrim: Të dhënat master të përziera

Nën [Fillo] - [Të dhënat master], mund të ndryshohen Parametrat themelore të "Klientit" tuaj. Një klient mund të ketë një ose më shumë përdorues. Ky klient përfaqëson kompaninë tuaj, kështu që duhet të specifikoni këtu të dhënat e adresës, si dhe një person kontaktues të kompanisë suaj. Këto të dhëna do të jenë të dukshme më vonë në çdo faturë, ofertë, etj. Për më tepër, këtu mund të ndryshohen detajet e bankës tuaj, siç janë ID e TVSH-së. Numrat e UID-ve janë unike brenda Bashkimit Evropian dhe mundësojnë përcjelljen e mallrave dhe mjeteve monetare. Ju mund të gjeni se si të aplikoni për një numër UID në www.bmf.gv.at. IBAN (Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare) është përfaqësimi ndërkombëtar i një llogarie bankare dhe është e shënuar në deklaratën tuaj bankare ose në internet në të dhënat tuaja telebanking. BIC (Kodi Identifikues i Bankës) është emri i shkurtër i bankës në mbarë botën dhe prandaj është i rëndësishëm për pagesat e huaja. Detajet e bankës gjithashtu do të shfaqen në çdo dokument të gjeneruar, ashtu si të dhënat tuaja të korporatës.

Ju gjithashtu mund të eksportoni të dhënat tuaja nga hapësirave e skedarit ose bazës së të dhënave këtu. Më shumë për këtë nën Eksporti i të dhënave.

Për më tepër, ju mund të konfiguroni normat tatimore për menaxhimin e mallrave tuaj këtu. Në parim, një sërë normash tatimore aktuale është paracaktuar në vendin tuaj. Megjithatë, nëse keni nevojë për tarifa të ndryshme tatimore, mund të shtoni disa këtu, ose thjesht t'i redaktoni ato me ikonën e xhamit zmadhues.

stammdaten 2

Ilustrim: Normat e tatimore

Nën [Fillo] - [Redakto profilin] mund të modifikoni parametrat e përdoruesit:

profilbearbeiten 1

Ilustrim: Ndryshimi i profilit të përdoruesit

Këtu ju redaktoni profilin tuaj të përdoruesit. Emri dhe adresa janë dhënë dhe pushimet private mund të vendosen këtu për regjistrimin tuaj kohor. Përveç kësaj, mund të përdorni edhe serverin tuaj të e-mailit me Verpura. Nën "Parametrat e avancuara të webmail" ju mund të jepni të gjithë informacionin e rëndësishëm, nëse keni nevojë për ndihmë, na kontaktoni!

ADMIN

Për më tepër, ky modul përdoret për të menaxhuar të gjithë përdoruesit e një klienti. Ju mund të krijoni një përdorues të ri, t'i fshini përdoruesit dhe gjithashtu të redaktoni të drejtat e tyre në VERPURA. Kjo do të thotë që ju mund të vendosni se cili modul VERPURA përdoruesi mund të përdorë. Kur fshini një përdorues ekzistues, ai nuk është fshirë. Të gjitha të dhënat e tij akoma ruhen në bazën e të dhënave. Vetëm se përdoruesi nuk mundet më të hyjë në VERPURA. Por mund ta riktheni më vonë përdoruesin e fshirë. Maskat e menaxhimit të përdoruesit mund të gjenden nën [FILLO] - [ADMIN]. Por ky modul është i mundur vetëm për përdoruesit që zotërojnë të drejtat (menaxherët e klientëve) e VERPURA-s.

admin 1

Ilustrim: Pasqyra e menaxhimit të klientëve

Nëse klikoni në [ADMIN] ju do të shihni maskën e redaktimit. Të gjithë përdoruesit e klientit janë të listuar në këtë faqe dhe janë tre butona në krye të ekranit: 'Krijo përdorues', 'Fshij përdorues', 'Rikthe përdorues'. Këto tre butona përdoren për të krijuar, fshirë ose rivendosur një përdorues.

admin 2

Ilustrim: Krijimi i përdoruesit të ri

Për të krijuar një përdorues të ri, duhet të plotësoni të gjitha fushat e kërkuara të formularit. Pasi të keni krijuar një përdorues të ri, do të ktheheni në listën e përdoruesve dhe përdoruesi i ri do të jetë i dukshëm në fund të kësaj liste. Ekziston një kufi për sasinë e përdoruesve në VERPURA: secili klient mund të ketë një maksimum prej 25 përdoruesish aktiv (të gjithë përdoruesit e fshirë nuk janë aktiv)..

admin 3

Ilustrim: Pasqyra e listës së përdoruesve

Këshillë:Pothuajse të gjitha tabelat në Verpura mund të kërkohen duke përdorur kutinë e kërkimit. Vëni re se Verpura gjithashtu gjen fjalë të pjesshme. P.sh nëse e keni fjalën "Mustermann" në një rresht në tabelë atëherë atë mund ta gjeni vetëm mekërkimin e fjalës "Muster", "mann" apo edhe "usterma".

suchfeld

Ilustrim: Kërkimi i zgjeruar

Duke klikuar në "Kërkim i Zgjeruar" ju mund ta kufizoni kërkimin tuaj vetëm në disa kolona në tabelë. Ju keni nevojë vetëm t’i selektoni kolonat dhe poashtu selektimi i kolonave të shumëfishta është i mundur me Çelësin e Kontrollit (Ctrl).

Gjithashtu, ju mund ta filtroni tabelën duke klikuar në njërin nga kryetitujt e kolonës. Me një klikim kolona do të selektohet për ngritje, ndërsa me dy klikime kolona do të selektohet për zbritje.

sortierung

Kryetitullli i kolonës

Në fund të tabelës, ju gjithashtu keni mundësi të eksportoni përmbajtjen e tabelës si skedar CVS, Excel, XML ose PDF. Ju mund t'i eksportoni nga një tabelë në Verpura dhe pastaj t’i importoni ato Brenda programeve tjera ose t’i ndryshoni në Excel, etj.

export

Ilustrim: Eksportimi i të dhënave

Ju duhet të shënjoni kutitë përpara 'ID'. Ju mundeni poashtu të shenjoni përdorues të shumtë edhe në qoftë se ju doni të fshini të gjithë. Pasi një përdorues fshihet, informacioni mbi përdoruesin nuk do të jetë më tutje i listuar pasqyrën e përdoruesit.

Rikthimi i një përdoruesi të fshirë është i ngjashëm me fshirjen e një përdoruesi aktiv. Ju gjithashtu mund të riktheni përdorues të shumtë në të njëjtën kohë.

Kur ju klikoni mbi një përdorues në pasqyrën e përdoruesi, ju do të shihni një maskë që përfshin të gjitha modulet që i janë atribuar atij përdoruesi. Nëse një modul është zgjedhur, kjo do të thotë se përdoruesi ka të drejtat për këtë modul dhe mund ta përdorë atë. Ju mund të redaktoni të drejtat në këtë maskë. Duke selektuar kutinë e kontrollit do të thotë që ju ia atribuoni përdoruesit të drejtën dhe anasjelltas. Për shembull: Nëse keni kontrolluar dhe ruajtur modulin ‘Faturat', përdoruesi nuk do të jetë në gjendje të përdorë modulin VERPURA në kyqjen e ardhshme.

admin 5

Ilustrim: Ndryshimi i të drejtave të përdoruesit