Mallrat - / Regjistrimi kohor

Mallrat, shërbimet, regjistrimet kohore dhe stoqet mund të regjistrohen në projekte, fatura, oferta, fletë-dërgesa, lokacionin e depos, etj. Për këtë ekzistojnë pasqyra të ndryshme ku mund të shikohet kjo. Për shembull, nëse një faturë anulohet, këto gjëra poashtu do të publikohen. Pjesërisht ka edhe regjistrime të kushtëzuara - për shembull nëse diçka është regjistruar në një produkt dhe ju deklaroni se nuk është e pranueshme. Më në përgjithësi, kjo mund të ndodhë për shkak se një shërbim mund t'i përkasë shumë projekteve ose tashmë është regjistruar si një shumë e madhe. Është gjithashtu e mundur të shkrepni regjistrime kohore në aplikacionin tonë të Windows ose në aplikacionin tonë Windows 8 Metro. Në versionin online të Verpura-s ka gjithashtu një kronometër të regjistrimit kohor.

Leggi tutto ...