Regjistrimi kohor

Me ndihmën e regjistrimeve kohore në Verpura ju gjithashtu mund të kryeni regjistrimin personal kohor të punonjësve tuaj. Ju mund ta përdorni atë për ta menaxhuar orarin tuaj të punës, gjersa këtë modul e gjeni nën artikullin e menusë [PROJEKTET] - [REGJISTRIMET KOHORE]. Për ta përdorur këtë veçori, ju nevojiten të drejta të veçanta, të cilat mund t’i porositni sipas kërkesës.

Regjistrimet kohore

Një regjistrim kohor mund të krijohet nga një shërbim dhe/ose një projekt:

leistung zeitbuchung

Ekziston edhe një kronometër që mund të fillojë në faqen kryesore të Verpuras.

stopwatch

Ilustrim: Kronometri

Festat kombëtare

Ne kemi paracaktuar festat kombëtare për çdo çasje të Verpuras, sipas shtetit. Në mënyrë që pushimet të përpunohen, duhet ta keni të drejtën të “Modifikoni regjistrimet kohore të të gjithë përdoruesve”. Atëherë, nën [FILLO] - [DETALET KRYESORE] do të shihni një zonë të re me festat kombëtare.

Zeitaufzeichnung nationale Feiertage

Ilustrim: Festat kombëtare të Austrisë për vitin 2012

Siç mund ta shihni në foton paraprake, një festë kombëtare ka karakteristikat e mëposhtme:

 • Përshkrimi
 • Data
 • Përqindja që duhet të punohet në këtë ditë

Gjithashtu është e mundur të shtoni pushime të reja ose të fshini ato ekzistuese.

Orët e punës

Për secilin përdorues është e mundur të përcaktohet një parazgjedhje e orëve të punës. Ekzistojnë fushat e mëposhtme:

 • Orët standarde të punës për secilën ditë të javës (e Hënë, e Martë, ..., e Diel)
 • Një periudhë (nga - në)
 • Festa në dispozicion
 • Jashtë orarit të periudhës së kaluar

Ky funksion i ri mund të gjendet nën [FILLO] - [DETALET KRYESORE].

Zeitaufzeichnung Arbeitszeit

Ilustrim: Kontrollo orët e punës

Oraret e reja të punës mund të krijohen nga një përdorues i cili ka një nga të drejtat e mëposhtme:

 • Menaxhoni të gjitha orët e punës

  Në këtë rast, përdoruesi mund të menaxhojë të gjitha orët e punës të klientit, siç tregohet në foton që vijon.

  Zeitaufzeichnung alle Arbeitszeiten

  Ilustrim: Menaxhoni kohën tuaj të punës

 • Menaxhoni kohën tuaj të punës

  Këtu mund ta modifikoni vetëm orarin tuaj të punës të paracaktuar, kështu që do të shfaqet vetëm përdoruesi juaj.

  Meqë tani dimë për të drejtat, mund të vazhdojmë të punojmë në kohën e punës. Orët e reja të punës mund të përcaktohen duke klikuar mbi ikonën. Fushat e mëposhtme duhet të plotësohen siç tregohet në figurë:

  Zeitaufzeichnung Arbeitszeit definieren

  Ilustrim: Shto orë të reja pune për përdoruesit

  Në rast se një kohë pune është ruajtur, ju mund të përdorni ikonën për të modifikuar parazgjedhjet ekzistuese. Këtu janë plotësuar të gjitha fushat dhe është e mundur vetëm të redaktohet data përfundimtare e periudhës.

Pushimet private dhe pushimet mjekësore

Përveç festave kombëtare për secilin klient, është gjithashtu e mundur të shkruani një pushim privat ose pushim mjekësor. Përsëri, përdoruesi ka nevojë për "Kontrolloni kohën tuaj të punës" për të parë zonën e pushimeve private dhe pushimeve mjekësore nën [redakto profilin].

Zeitaufzeichnung privater Urlaub

Ilustrim: Pushimi privat i përshtatur

Këtu përdoruesi mund të modifikojë dhe menaxhojë pushimet e tij private, si dhe pushimet mjekësore. Dallimi midis këtyre dy llojeve është se në një pushim privat ditët e pushimit të disponueshme (siç u përmendën më lart) reduktohen me një. Kur sëmuret, asgjë nuk ndryshon dhe përdoruesi nuk ka nevojë të punojë. Vini re se për përdoruesin mund të shtohen vetëm aq ditë pushimi sa janë në dispozicion!

Këtu mund të shihni se si mund të shtoni një pushim privat apo pushim mjekësor.

Zeitaufzeichnung neuer privater Urlaub

Ilustrim: Pushime të reja private

Kërkohet vetëm data dhe lloji (pushimi privat / pushimi mjekësor). Me "Shto pushime" ju mund të ruani Parametrat.

Raporti i regjistrimit kohor

Ja se si mund të bëni një raport të regjistrimit tuaj kohor.

Së pari, duhet të keni parasysh parakushtet e mëposhtme:

 • Duhet të përcaktohet një kohë pune për përdoruesin
 • Duhet ta keni të drejtën e "Gjenero Raporte të regjistrimit kohor "

Pastaj, shkoni te [PROJEKTET] - [REGJISTRIMET KOHORE] dhe selektoni një periudhë kohore të dëshiruar për raportin dhe përdoruesin. Pastaj klikoni mbi "Krijo raportin".

Zeitaufzeichnung Bericht

Ilustrim: Krijo Raportin e Regjistrimit Kohor

Pasqyra e ardhshme tregon një tabelë me regjistrimet kohore për përdoruesin e selektuar. Këtu përfshihen edhe pushimet kombëtare dhe private, si dhe pushimet mjekësore. Ja një shembull i kësaj tabele.

Zeitaufzeichnung Bericht

Ilustrim: Tabela me regjistrimet kohore të një përdoruesi

Në këtë tabelë mund të shihni regjistrimet kohore të një jave për një përdorues të caktuar. Çdo rresht i kësaj tabele tregon një ditë. Këtu është një shpjegim i shkurtër i kolonave:

 • Dita e javës: përfaqëson ditën e javës
 • Data: tregon datën e asaj dite
 • Orari i punës: tregon kohën e punës së regjistrimeve kohore
 • Koha e punës: numri i orëve të punës
 • A është koha e punës: numri i orëve aktuale
 • + / - : Diferenca midis orëve të caktuara dhe atyre aktuale
 • Koment: përshkrimi i aktiviteteve

Shuma e diferencave (+/-) shfaqet në të gjelbër në fund të tabelës, që tregon ndryshimin e periudhës së selektuar. Poshtë tabelës do të gjeni numrin e festave në dispozicion dhe kohën shtesë jashtë orarit deri në datën aktuale.

Zeitaufzeichnung Unterschiede

Ilustrim: Pushimet në dispozicion dhe puna jashtë orarit