Eksporti i të dhënave

Ne ofrojmë opsionet e mëposhtme për eksportin e të dhënave:

Të gjitha të dhënat ruhen në menaxhimin e skedarëve të VERPURA-s. Këta skedarë mund të arkivohen në pako. Sigurisht që mund ta shkarkoni këtë arkiv në çdo kohë.

Nën artikullin e menusë [FILLO] - [TË DHËNAT MASTER] do të gjeni eksportimin e të dhënave. Nëse jeni administratori i klientit tuaj, do të shihni opsionet e mëposhtme (përndryshe nuk ka selektim të kutisë):

dataexport

Ilustrim 1: Eksporti i të dhënave – Opsionet

Ju mund të zgjedhni çfarë dëshironi të eksportoni:
  • Baza e të dhënave: Eksporton të gjitha të dhënat tuaja të bazës së të dhënave në skedarët csv
  • Menaxhimi i skedarëve në të gjithë kompaninë: Eksporton të gjitha dosjet e menaxhimit të skedarëve në të gjithë kompaninë
  • Menaxhimi i dosjeve personale: Eksporton skedarët tuaj te Menaxhimi i Dokumenteve Personale
  • Menaxhimi i të dhënave të të gjithë përdoruesve: Eksporton të gjitha të dhënat e përdoruesit të klientit tuaj, përveç atyre personale.

Nëse eksportoni me “Eksporto të dhëna", ju do të pranoni një e-mail me një skedar ZIP që përmban të dhënat e dëshiruara. E-maili do të dërgohet në adresën e e-mailit që keni ruajtur në profilin tuaj të përdoruesit. Për të hapur arkivin ZIP, ju duhet të përdorni një program të tillë si WinZip, WinRar, 7-Zip ose të ngjashme.

Përveç dosjeve të eksportuara janë edhe disa skedarë ReadMe, të cilat shpjegojnë përmbajtjen e dosjes në arkiv. Root directory "/ data" përmban dy dosje të tjera, "klienti" për menaxhimin e skedarëve në të gjithë kompaninë dhe "përdorues" për menaxhimin e dosjeve personale. Nëse gjithashtu selektoni opsionin Baza e të dhënave gjatë eksportit, skedarët csv gjenden nën rrugën "/ data" - "klienti" - emri i klientit tuaj - "baza e të dhënave".

dataexport

Ilustrim 2: Hierarkia e të dhënave

Ne gjithashtu do t'ju dërgojmë të dhënat tuaja në CD ose DVD ose BD për një tarifë. Si opsion mund të bëhet edhe ‘backup’ në pajisjet tuaja. Të gjitha të dhënat e kompanisë suaj ruhen në një bazë të dhënash dhe bëhen ‘back-up’ një herë në ditë në kompjuterin tuaj. Për këtë ne kemi nevojë për një qasje FTP ose SFTP për të hyrë në hapësirën e ruajtjes ku ruhen të dhënat. Ju mund të vendosni nëse të gjitha të dhënat ose vetëm pjesë të veçanta do të ruhen. Për më tepër, një ‘backup’ me anë të "rsync" është i mundur, ku vetëm ndryshimet ditore transferohen në të dhënat tuaja.