watch
video

Mallrat

Nën artikullin e menusë kryesore [MALLRAT] ju mund të qaseni në menaxhimin e mallrave. Kjo ju mundëson që të menaxhoni lokacionet tuaja të depos dhe të mallrave për të kombinuar disa mallra të ngjashme së bashku në listat e seteve, të porositni mallra nga furnitorët, të menaxhoni fletë-dërgesat dhe porositë e klientëve, si dhe te keni një pasqyrë të mallrave tuaja aktuale te regjistruara.

Lokacionet e depos

Para se të mund të krijoni mallra në VERPURA, ju duhet të përcaktoni se ku janë ruajtur mallrat tuaja, për shembull, direkt në faqen tuaj të kompanisë, në vende të ndryshme, ose në depon e jashtme.

Nën [MALLRAT] - [LOKACIONET E DEPOS] së pari do të shihni një pasqyrë të të gjitha lokacioneve tuaja të krijuara të depos – si te shumica e tabelave në VERPURA, ju mund ta filtroni pasqyrën e tabelës së shfaqur duke klikuar mbi titullin e kolonës ose kutisë së kërkimit për të gjetur lokacionin specifik të depos.

Në fillim kjo pasqyrë e tabelës është e zbrazët, kështu që ju mund të krijoni lehtë një lokacion të ri të depos duke klikuar në butonin ‘Krijo lokacion të depos’ në krye të faqes. E vetmja fushë që duhet të plotësohet këtu është emri i lokacionit të depos, dhe si opsion mund të shkruani adresën e saktë:

abb1

Ilustrim: Maska për krijimin e një lokacioni të depos

Nëse klikoni në një shënim të vetëm në pasyqrën e tabelës nën [MALLRAT] - [LOKACIONET E DEPOS], hapet pamja e hollësishme e këtij lokacioni të depos. Në këtë pamje të detajuar mund të ndryshoni emrin ose adresën e lokacionit të depos, e përveç kësaj shihni një pasqyrë të të gjitha mallrave të ruajtura aktualisht në këtë lokacion të depos, si dhe vlerën totale të blerjes dhe shitjes së të gjitha mallrave në këtë depo:

abb2

Ilustrim: Pamja e detajeve të lokacionit të depos

Këshillë:Pothuajse të gjitha tabelat në Verpura mund të kërkohen duke përdorur kutinë e kërkimit. Vëni re se Verpura gjithashtu gjen fjalë të pjesshme. P.sh nëse e keni fjalën "Mustermann" në një rresht në tabelë atëherë atë mund ta gjeni vetëm mekërkimin e fjalës "Muster", "mann" apo edhe "usterma".

suchfeld

Ilustrim: Kërkimi i zgjeruar

Duke klikuar në "Kërkim i Zgjeruar" ju mund ta kufizoni kërkimin tuaj vetëm në disa kolona në tabelë. Ju keni nevojë vetëm t’i selektoni kolonat dhe poashtu selektimi i kolonave të shumëfishta është i mundur me Çelësin e Kontrollit (Ctrl).

Gjithashtu, ju mund ta filtroni tabelën duke klikuar në njërin nga kryetitujt e kolonës. Me një klikim kolona do të selektohet për ngritje, ndërsa me dy klikime kolona do të selektohet për zbritje.

sortierung

Kryetitullli i kolonës

Në fund të tabelës, ju gjithashtu keni mundësi të eksportoni përmbajtjen e tabelës si skedar CVS, Excel, XML ose PDF. Ju mund t'i eksportoni nga një tabelë në Verpura dhe pastaj t’i importoni ato Brenda programeve tjera ose t’i ndryshoni në Excel, etj.

export

Ilustrim: Eksportimi i të dhënave

Këshillë: Mënyra se si llogaritet vlera e blerjes ose shitjes së depos mund të caktohet nën [FILLO] - [PARAMETRAT] në tabularin [Çmimi / Kostoja]. Më shumë informacion mbi këtë temë mund të gjendet këtu.

Administrimi i mallrave

Ose përmes menysë kryesore [MALLRAT] ose përmes [MALLRAT] -[PASQYRA] do të shihni një tabelë përmbledhëse të të gjitha mallrave tuaja të krijuara në Verpura. Në këtë tabelë do të gjeni të gjitha llojet e informatave të dobishme, përveç detajeve të ndryshme të produktit, gjithashtu do të shihni ‘e shitur’, ‘e regjistruar’, ‘e porositur’ dhe sasinë në dispozicion për artikull:

abb2 1

Ilustrim: Pasqyra e mallrave

 • Mallrat e shitura: Numri i mallrave të faturuara
 • Mallrat e postuara:numri i mallrave tashmë të regjistruara në një projekt
 • Mallrat e porositura: mallrat e regjistruara në porositë e furnitorit
 • Mallrat e autorizuara: mallrat e regjistruara në porosi të klienteve
 • Mallrat në dispozicion: Numri i mallrave në depo, më pak mallra të autorizuara, plus mallrat e porositura.

Përveç kutisë së kërkimit, ju lehtësisht mund të filtroni mallrat tuaja sipas kritereve të ndryshme, p.sh. nga furnitori, lokacioni i depos, sasia ende në dispozicion ose numri serik.

Në këtë pasqyrë ju gjithashtu keni mundësinë të fshini mallrat. Natyrisht kjo nuk ndikon në mallrat e regjistruara ose të faturuara.

Krijimi i mallrave

Për të krijuar një artikull të ri në listë, klikoni në butonin “Krijo produkt” në skajin e majtë në krye të faqes. Në maskën që hapet, shkruani të paktën një përshkrim të mallrave, njësia për barazim, çmimin e shitjes dhe normën tatimore dhe selektoni nëse këto mallra mund të magazinohen apo regjistrohen vetëm me numër serik. Si opsion, ju mund të përcaktoni një përshkrim më të shkurtër, më të gjatë, koston e prodhimit të atij produkti, ndonjë tatim të veçantë, raportimin e gjerë të kompanisë për sasinë, si dhe një shënim për këtë produkt, dhe po ashtu shkrimin e barkodit të atij produkti, ose ta lejoni Verpurën për gjenerimin e një barkodi të ri.

Me një klikim në "Ruani të dhënat e produktit" ju përfundoni krijimin e mallrave tuaja të reja.

Normat e tatimit

Në Verpura normat e zakonshme tatimore janë të paracaktuara për ju, nëse ju keni nevojë për norma të veçanta tatimore ju mund t’I ndryshoni lehtësisht ato në tabularin e normës së tatimit nën [Fillo] - [Të dhënat master]

abb3

Ilustrim: Normat e tatimit

Ju mund të ndryshoni këtë normë tatimore duke klikuar në xhamin zmadhues në të djathtë të një norme të veçantë tatimore. Me butonin "norma e re tatimore" ju mund të krijoni një normë të re tatimore.

Tatimet e veçanta

Për produkte të caktuara, të tilla si birra, vera apo produktet e ndërmjetme do të ngarkohen si një tatim i veçantë fiks - kjo është një shumë fikse euro për njësi, dmth nuk ka përqindje të tatimit si TVSH apo tatim të shitjes.

Ju mund të përcaktoni një tatim të veçantë për produktet tuaja me fushat "Lloji i veçantë i tatimit" dhe "Shuma e veçantë tatimore", si gjatë krijimit ashtu edhe dhe kur përpunoni një mall. Ju lutem vini re, siç edhe u përmend, fusha "Shuma e Veçantë e Tatimeve" duhet të përmbajë një vlerë euro ose një vlerë në monedhën që ju përdorni.

Detajet e mallrave

Nëse klikoni në një shënim në pasqyrën e mallrave ([MALLRAT] - [PASQYRA]) ju hyni në pamjen e detajuar të mallrave të selektuara. Në këtë pamje të detajuar mund të ndryshoni detajet e mallrave të shënuara kur i krijoni ato, sipas dëshirave tuaja.

Kur ruani ndryshimet tuaja, ju keni mundësinë të zgjedhni midis dy varianteve të ndryshme:

Ndrysho shënimet ekzistuese: Elementi i selektuar aktualisht ndryshohet. Natyrisht, kjo ndikon vetëm në mallrat e sapo postuara të këtij lloji, regjistrimet ekzistuese të mallrave nuk ndryshohen.

Shkruani shënime të reja të mallrave: Të dhënat e mallrave të tanishme kopjohen me ndryshimet tuaja, p.sh produkti origjinal mbetet, produkti i ndryshuar i shtohet atij ekzistues.

abb4

Ilustrim: Pamja e detajuar e artikullit

Përveç fushave të përshkruara tashmë nën "Krijo mallra", pamja e detajuar e mallrave ofron opsionet shtesë të mëposhtme:

Definimi i shkallës së çmimeve

Është më e zakonshme që ju të shisni një produkt më lirë në sasi të mëdha të pandashme sesa në sasi të vogla. Ju mund ta definoni lehtësisht këtë me ndihmën e çmimores tone për shitjet me sasi të mëdha.

Një shembull fiktiv:

Kompania juaj shet letër për € 0.05 për fletë. Me një pako prej më shumë se 1000 copë, çmimi i shitjes bie në 0.045 € për fletë, klienti juaj blen më shumë se 2000 copë e cila i kushton vetëm 0.04 euro për fletë.

Ju mund të definoni lehtësisht këto sjellje në Verpura duke futur € 0.05 si "çmimi normal" i shitjes së mallit të "letrës". Në pamjen e detajuar të mallrave, atëherë definoni dy çmime të shkallës (tabulari "Çmimorja për sasi të mëdha" –“Shto”), një me shkallën fillestare prej 1000 copë dhe çmimin për njësi prej 0,045 €, dhe një me shkallën që fillon 2000 copë dhe çmimin për njësi prej 0,04 €, dhe ju mund të përdorni Çmimet për sasitë me shumicë në Verpura.

Shtimi i furnitorit

Vetëm pak kompani prodhojnë të gjitha mallrat e tyre vetë, shpesh produktet shiten nga furnitorët dhe pastaj rishiten. Në tabularin "Furnitorët" ju mund të definoni një ose më shumë furnitorë, si dhe çmimet e tyre të blerjes për këtë produkt.

Për më shumë informacion mbi krijimin e furnitorëve në Verpura ju lutemi klikoni ketu.

Kategoritë

Ju mund të caktoni mallrat tuaja në çdo numër të kategorive të produkteve. Ju mund të krijoni kategori të reja ose të menaxhoni kategoritë tuaja ekzistuese duke klikuar në butonin "Kategoritë e Mallrave" nën [MALLRAT] - [PASQYRA].

abb5

Ilustrim: Kategoritë e Mallrave

Në pamjen e detajuar të mallrave, pastaj mund të përdorni butonin "Shto kategori" për t’i caktuar mallrat e tanishme në një ose më shumë kategori.

Për shembull, një kompani që shet biçikleta mund të ketë kategoritë "biçikletë malore", "biçikletë rruge", "biçikletë fëmijësh", "biçikletë qyteti" ose "biçikletë elektronike". Një biçikletë qyteti që ka ngasje elektrike mund të caktohet në kategoritë "biçikletë në qytet" dhe "biçikletë elektronike".

Mallrat hyrëse ose dalëse

Në skedën "Shtoni ose ndryshoni stoqet" ju mund të importoni ose të hiqni mallra. Për ta bërë këtë, shkruani sasinë që dëshironi të vendosni në depo dhe selektoni lokacionin përkatës të depos si dhe furnitorin. Si opsion, gjithashtu mund të caktoni shumën e raportimit, p.sh kufirin e ulët të mallrave në depo, nga e cila Verpura duhet t'ju informojë për një nivel të ulët të stokut, ta ndryshoni këtë vend magazinimi.

Verpura gjithmonë menaxhon automatikisht inventaret. P.sh. kur dërgoni një produkt në një projekt ose diçka të ngjashme, niveli i stokut të këtij produkti reduktohet automatikisht nga numri i regjistruar. Nëse nuk doni këtë, mund të na dërgoni një e-mail të shkurtër në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe ne do ta çaktivizojmë menjëherë këtë proces për qasjen tuaj.

Stoqet

Diagrami në vijim tregon cilat module të Verpura-s ndryshojnë stoqet e produkteve. Në Verpura, stoqet e çdo depoje trajtohen veç e veç. Ndërsa rezerva e çdo produkti dhe deponie llogaritet, depoja është qendra e diagramit. Nëse kompania juaj nuk ka depo të ndryshme ju mund të punoni me një depo qëndrore.

waren
 1. Stoqet e prodhimeve tuaja reduktohen kur krijoni një projekt nga një ofertë dhe selektoni produktin që do të kaloni në projekt:
  projekt aus angebot
 2. Produktet gjithashtu merren nga depoja kur krijoni një faturë nga një ofertë. Nëse anuloni një faturë, produktet kthehen në depo.
 3. Shuma e produkteve në depon tuaj do të reduktohet kur ta regjistroni një produkt në një projekt:
  waren verbuchen
  Nëse anuloni një projekt-faturë, produktet kthehen në depo.
 4. Blerjet dalëse mund të përdoren për të porositur produktet nga furnitorët tuaj dhe për të menaxhuar automatikisht stoqet për produktet e blera. Këto produkte shtohen në depon tuaj kur ta ndryshoni statusin e një blerjeje dalëse në të "përfunduar".
 5. Produktet merren nga depoja kur vendosni statusin e një blerje hyrëse në "dërguar / përfunduar".
 6. Ju mund ta përshtasni stokun e produkteve tuaja në modulin e menaxhimit të produktit të Verpura-s në fushën "Shto ose modifiko nivelin e depos"
  warenverwaltung
  Për të shtuar produkte, shkruani një sasi pozitive në fushën "Sasia", gjersa nëse dëshironi të zvogëloni sasinë e produkteve shënoni një numër negativ.
 7. Nëse bëni një shitje me para të gatshme ose faturë të klientit, produktet gjithashtu merren nga depoja juaj. Nëse anuloni faturën, produktet kthehen në depo.
 8. Gjendja e produkteve në një porosi të liferimitdo të reduktohet kur vendosni statusin në të "liferuar".

Shtimi i skedarëve

Ju mund të ruani çfarëdo sasie të skedarëve për secilin produkt në Verpura, të cilat pastaj ruhen në sistemin tuaj të menaxhimit të skedarëve në tërë kompaninë. Kështu që lehtësisht mund të ruani broshurat, ofertat, doracakët etj. direkt me mallrat tuaja dhe të keni qasje në këto skedarë në çdo kohë, kudo. Ju gjithashtu mund t’u qaseni këtyre skedarëve përmes menaxhimit të skedarëve në të gjithë kompaninë. Ju mund të gjeni skedarët për një produkt të veçantë duke shkuar te dosja e Produkteve në Menaxherin e Skedarëve në të gjithë Kompaninë dhe duke selektuar dosjen aty, e cila është gjithashtu e specifikuar si udhëzues në shfletuesin e skedarit të pamjes së detajuar të produktit.

Barkodet

Verpura ju lejon të përdorni barkodet ekzistuese të mallrave tuaja ose që automatikisht të gjeneroni barkode të reja.

Nën [FILLO] - [VETITË] mund të caktoni parametrat e gjenerimit të barkodit në tabularin "Krijimi i kodit". Shkruani gjatësinë, lartësinë dhe llojin e dëshiruar këtu.

Nëse dëshironi të përdorni barkodin ekzistues të produkteve tuaja, vetëm shkruani atë direkt në fushën "Barkodi" sapo krijoni një mall ose pastaj, në pamjen e detajuar të mallrave. Nëse VERPURA duhet të gjenerojë automatikishht një barkod, lëreni fushën "barkodi" të zbrazët dhe vendosni një shenjë nën “Gjeneroni barkodin”.

Në pamjen e detajuar të mallrave ju mund klikoni në butonin "shtyp barkodin" ose "Shtyp barkodin me përshkrim dhe çmim të shitjes". Shtyp barkodet tuaja me ndihmën e një printeri etiketash.

abb6

Ilustrim: Barkodi me ose pa përshkrim dhe çmim të shitjes

Këto barkode pastaj mund t’i përdorni kur postoni mallra në projekte apo oferta, shitje me para të gatshme (VEGËZA), faturat e klientëve të rregullt (VEGËZA), etj. Në mënyrë që të gjeni lehtësisht mallrat përkatëse, këtë mund ta bëni me ndihmën e një barkod lexuesi. Vetëm kliko në fushën e kërkimit të tabelës përkatëse dhe skano barkodin e mallrave.

Lista e seteve

Nën [MALLRAT] - [LISTA E SETEVE], lehtësisht mund të gruposh mallra që kompania juaj shpesh i shet si komplet dhe më pas i ngarkon ato së bashku në mënyrë të përshtatshme. Për shembull, nëse kompania juaj ofron zgjidhje komplete kompjuterike, atëherë zakonisht ndodh që produktet e një zgjidhjeje të plotë janë gjithashtu në dispozicion individualisht. Duke supozuar se ju keni mallin "Kompjuterin A", "Monitorin B" dhe "Printerin C", dhe tani doni t'ua ofroni klientëve një zgjidhje të plotë që përmban saktësisht këta tre artikuj, funksioni i materialeve në Verpura është zgjidhja perfekte për këtë situatë.

Duke klikuar mbi “Krijo listën e setit” mund të shkruani një emër dhe një shënim të shkurtër. Pastaj shtoni mallrat "Kompjuteri A", "Monitori B" dhe "Printeri C" në listën tuaj të re të setit, dhe mund të filloni të grumbulloni zgjidhjen tuaj të re të plotë.

Ju gjithashtu mund të përdorni Listën e Setit për të kombinuar mallrat dhe shërbimet në një paketë. Për shembull, nëse dëshironi të krijoni një llogari të materialit për "Pickerl" ose distinktivin TÜV në veturë, mund të përmbledhni mallrat dhe shërbimet (për shembull, mësimet e mekanikës) që gjithmonë nevojiten në një llogari materialesh. Mallrat ose shërbimet e nevojshme mund të regjistrohen si kërkohet veç e veç, afër kësaj liste të setit.

Ju gjithashtu mund të shtoni një faturë të tërë të materialit në një faturë materialesh – kjo lejon Verpurën të grupojë mallrat dhe shërbimet tuaja dhe do ta bëj punën tuaj sa më të lehtë që është e mundur.

Nëse ndryshon një listë e setit, kjo nuk ndikon te listat e seteve tashmë të regjistruara - ashtu si me mallrat dhe shërbimet - në mënyrë që të shmanget ndonjë postim i pasaktë.

Raportimi i shumave

Verpura ju ofron mundësi të dërgoni automatikisht paralajmërime përmes e-mail-it për mallrat që janë nën një sasi të raportimit të definuar në një lokacion të caktuar të deposë.

Nën [FILLO] - [VETITË], mund të përcaktoni adresën e e-mailit në të cilën këto paralajmërime janë dërguar, në tabularin "Parametrat e paralajmërimeve të sasisë së mallrave".

Ju mund të përcaktoni sasinë globale të raportimit për një produkt të caktuar, direkt në detajet e mallrave, duke përdorur fushën "Sasia e raportimit në të gjithë kompaninë". Nëse stoku i përgjithshëm i këtij produkti bie nën këtë vlerë në të GJITHA vendet e magazinimit, një email paralajmërues do të dërgohet në adresën e specifikuar.

Ju mund të përcaktoni sasinë e raportimit për lokacionin e depos direkt kur mallrat ngarkohen ose shkarkohen në tabularin "Shto ose ndrysho statusin e depos". Vetëm plotësoni fushën "Shuma e raportimit të lokacionit të depos ". Nëse stoku në këtë lokacion bie nën sasinë e përcaktuar, ju do të merrni automatikisht një e-mail në adresën që keni specifikuar nën [FILLO] - [VETITË].

Përveç kësaj, ju mund të shihni në faqen e fillimit ([FILLO] - [FAQJA KRYESORE]) të gjitha paralajmërimet e tanishme për sasitë e mallrave në të njëjtin tabular:

abb7

Ilustrim: Parajamërimet e përgjithshme dhe të sasisë së mallrave në depo

Porositë ndaj furnitorëve

Me ndihmën e modulit tone të porosisë së furnitorit, ju mund të krijoni lehtësisht porosi për mallrat nga furnitorët tuaj. Lexo më shumë…

Fletë-dërgesat

Verpura gjeneron automatikisht fletë-dërgesat për dërgesat tuaja të mallrave. Lexo më shumë…

Mallrat e regjistruara

Duke klikuar në [MALLRAT] - [REGJISTRIMET E MALLRAVE] ju do të shihni shpejt dhe me lehtësi një pasqyrë të mallrave të regjistruara së fundi. Duke përdorur opsionet tona të filtrimit, ju mund t'i kufizoni lehtësisht ato në një periudhë kohore të caktuar, të projektit ose të faturimit.

abb9

Ilustrim: Regjistrimet e mallrave

Porositë e klientëve

Ju mund të lexoni më shumë rreth modulit tonë të porosive të klientëve këtu.